cheatery خسارت دریافت آذربایجان شرکت بیمه گر

cheatery: خسارت دریافت آذربایجان شرکت بیمه گر پرداخت خسارت سیل زدگان واحدمسکونی بیمه نامه

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری بعضی سرمایه‌گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره‌ها هستند / تهیه کننده خرگیوش

افرادی که با نیت دوستی با عوامل و ستاره‌های سینما پول خود را وارد سینما می‌کنند هر رقمی که بازیگر یا فیلم‌ساز مورد نظرشان بگوید را پرداخت می‌کنند

بعضی سرمایه‌گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره‌ها هستند / تهیه کننده خرگیوش

تهیه کننده خرگیوش: بعضی سرمایه گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره ها هستند

عبارات مهم : ستاره

افرادی که با نیت دوستی با عوامل و ستاره های سینما پول خود را وارد سینما می کنند هر رقمی که بازیگر یا فیلم ساز مورد نظرشان بگوید را پرداخت می کنند

اسماعیلی اعتقاد است که بعضی سرمایه هایی که وارد سینما می شود نه تنها به رشد سینما کمک نمی کند بلکه نشانه آن ناخواسته تخریب کلیت سینماست.

حبیب اسماعیلی (تهیه کننده و بازیگر سینما) در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اوضاع تولید در سینمای کشور عزیزمان ایران گفت: به هر حال با هر شرایط اقتصادی که در کشور حاکم شود تولید فیلم های سینمایی ادامه پیدا می کند. تولید در سینما متوقف نخواهد شد و بحث هایی که امروز در حوزه اکران مطرح است و اینکه بعضی معتقدند فیلم ها در اکران دچار پدیده فیلم سوزی می شود، نشان می دهد اتفاقا میزان تولید فیلم های سینمایی بالاست.

بعضی سرمایه‌گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره‌ها هستند / تهیه کننده خرگیوش

وی ادامه داد: آنچه امروز در حوزه سینما در بحث تولید مطرح است و باید به آن توجه شود، نظام مند شدن ورود افراد در حرفه های گوناگون و همچنین مشخص شدن اوضاع پول های ورودی و سرمایه ها به سینما است.

تهیه کننده فیلم قرمز ادامه داد: زیاد کردن تولید در سینما باعث شده است نیروی انسانی بیشتری وارد سینما شوند ولی باید مواظبت کرد که این نیروی انسانی در بخش های متفاوت تولید با مدیریت درست وارد سینما شود. البته من نمی خواهم بگویم باید درها را به روی نیروهای جوان و تازه نفس بست ولی می توان نیروی انسانی مورد نیاز را از طریق اعضای صنوف سینمایی ثبت شده است در منزل سینما تأمین کرد.

افرادی که با نیت دوستی با عوامل و ستاره‌های سینما پول خود را وارد سینما می‌کنند هر رقمی که بازیگر یا فیلم‌ساز مورد نظرشان بگوید را پرداخت می‌کنند

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سال های اخیر سینمای کشور عزیزمان ایران مانند دهه های گذشته مسئله نقدینگی و ورود سرمایه را ندارد و فیلم ها جهت تولید، دغدغه تامین پول به شیوه سال های گذشته را ندارند، افزود: نفس اینکه افرادی پول های خود را جهت تولید محصولات فرهنگی و بخصوص فیلم هزینه می کنند قابل تقدیر است و ما نمی توانیم با نیت خوانی، اهداف دیگری را جهت کسانی که سرمایه خود را به سینما می آورند، ترسیم کنیم. ما فقط باید از کسانی که از راه مشروع پول خود را در سینما خرج می کنند، تقدیر کنیم.

تهیه کننده فیلم خرگیوش ادامه داد: البته بعضی سرمایه هایی که وارد سینما می شود نه تنها به رشد سینما کمک نمی کند بلکه نشانه آنها ناخواسته تخریب کلیت سینماست. بعضی از کسانی که در سینما سرمایه گذاری می کنند هدفشان تولید فیلم نیست بلکه به ستاره های سینما علاقه دارند و می خواهند با استفاده از سرمایه و پول خود با این ستاره ها تصویر یادگاری بگیرند و طرح دوستی بریزند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه چنین پول هایی اصلا جهت سینما سازنده نیست، ادامه داد: افرادی که با نیت دوستی با عوامل و ستاره های سینما پول خود را وارد سینما می کنند هر رقمی که بازیگر یا فیلم ساز مورد نظرشان بگوید را پرداخت می کنند و همین مساله، دستمزدها را بدون حساب و کتاب زیاد کردن می دهد و دیگر نمی توان دستمزدها را کم کردن داد. یعنی آن بازیگری که با رقم غیرمنطقی در فیلمی بازی کرده، دیگر حاضر نیست از آن میزان دستمزد کمتر بگیرد.

بعضی سرمایه‌گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره‌ها هستند / تهیه کننده خرگیوش

وی ادامه داد: بخش شخصی که سال ها در سینما حضور داشته و از جیب خودش و با استفاده از میزان فروش و سود فیلم قبلی اثر بعدی اش را می ساخته، با این شرایط نمی تواند ادامه حیات بدهد.

تهیه کننده فیلم بازجویی یک جنایت افزود: متاسفانه با وجود آنکه بسیاری از فیلم ها در پشت اکران باقی مانده اند، فیلم هایی که با ارقام غیرمتعارف ساخته می شوند از حمایت در اکران نیز برخوردارند و سرمایه گذاران و سازندگان این آثار حتی می توانند به فاصله دو ماه بعد از ساخت اثرشان آن را اکران کنند و حتی عالی ترین فصل های اکران نیز به آنها تخصیص داده شده است پیدا می کند.

افرادی که با نیت دوستی با عوامل و ستاره‌های سینما پول خود را وارد سینما می‌کنند هر رقمی که بازیگر یا فیلم‌ساز مورد نظرشان بگوید را پرداخت می‌کنند

اسماعیلی افزود: باید نهادهای صنفی و شرکت سینمایی بر ورود و منشا سرمایه های متفاوت به سینما نظارت کافی داشته باشند تا کلیت سینما ضربه نبیند.

بعضی سرمایه‌گذاران سینمایی فقط دنبال گرفتن تصویر یادگاری با ستاره‌ها هستند / تهیه کننده خرگیوش

واژه های کلیدی: ستاره | سینما | سینمای | سینمایی | اسماعیلی | تهیه کننده | سرمایه گذار | بازیگر سینما | سرمایه گذاری | حبیب اسماعیلی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog